Over Roomed.nl

Roomed.nl is een online magazine over inspirerend wonen. Elke dag proberen we te inspireren en te informeren met artikelen over interieur, de mooiste producten, de gaafste binnenkijkers, de leukste winkels en de handigste DIY tips.

Roomed.nl gaat over inspirerend wonen.

Daarnaast houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van materiaal, kleur, technologie, architectuur en ontwerpers. We vertellen maar al te graag naar welke markten je moet voor dat unieke vintage exemplaar voor aan de muur of welke beurzen je moet bezoeken voor de nieuwste trends.
We verrassen met de meest bijzondere hotels, bars, restaurants en vakantievilla’s die absoluut het bezoeken en bekijken waard zijn.

Ieder mens heeft behoefte aan een plek waar je tot rust kunt komen, waar je wordt omringd door comfort. Roomed.nl is voor iedereen, of je nu op tien vierkante meter woont of duizend, of je van wilde kleuren en prints houdt of meer sober en minimalistisch bent. Want als we Winston Churchill mogen geloven:

We shape our homes and then our homes shape us.

We geven tips en idee├źn voor elke kamer in huis en hopen dat je van enthousiasme uit je stoel springt en onmiddellijk zelf aan de slag gaat om van je huis een thuis te maken.

Welcome home.
Welkom op Roomed.